TURÇEF-YEMİNLİ ÇEVİRMENLİK FEDERASYONUMUZ

Aylık yapılan Yönetim Kurulu,Dernek Başkanları ve Temsilciler ile yapılan sektörel toplantılarını uzaktan görsel ve işitsel çoklu konferans görüşme sistemi ile gerçekleştirmektedir.

Türkiye Ve Avrupa Çevirmenlik sektörünün hem Çeviri bürosu hem de Çevirmen bazında tüm sorun ve çozümleri için yapılan bu verimli toplantıların ilki 29.04.2020 tarihinde gerçekleşmiş ve 2020 yılının ilk çeyreğindeki çeviri büro ve çevirmen sorunlarının çözülen sorunlar ile önerilen konular ele alınmıştır.Başkanlar ile Temsilcilere gerekli Bilgilendirme yapılmıştır.

1. Avrupa ve Türkiye'den çok fazla Türkçe ve yabancı dildeki çevirmenler için hazırlanmış Turçef+Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış ulusal ve uluslararası nitelikli görsel,işitsel ve uzaktan eğitim ÇEVFOR Çevirmenlik formatif uygulamaları sertifikasyon programı başarıyla devam etmektedir.

2 .Çözülen sorunların en önemlisi Adliyelerde gayrıyasal kurulmuş olan İşyurtları 2018 yılından itibaren TURÇEF in verdiği itiraz dilekçeleri ile ve en son ise 20.Kasım 2019 verilen dilekçeninin göndeme alınması ile 10.Ocak.2020 de Adalet Bakanlığında yapılan toplantı ile kapatılmaları kararı aldırılmıştır.

3. Salgın nedeniyle zarar gören sektörlerden olan çeviri büro ve çevirmenler için Maliye Bakanlığı nezdinde resmi olarak kredi talebinde bulunulmuştur.

4. Noterler ve Adliyeler ve diğer resmi kurumlarda yazılı çeviri uygulamalarında E-İmzanın ne kadar önemli olduğu görülmüş ve 2017 yılından itibaren yaptığımız Noterler Birliği ile E-İmza sorunumuz gündeme alınmıştır.