23/3/2020 tarihli, T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığına gönderdiğimiz ülkemizdeki yabancı uyruklu kişiler için Korona virüsü hakkında ilgili kurumlara destek niteliğindeki yazımızı ekte bulabilirsiniz.