TURÇEF-Federasyon üyesi çevirmenlere müjde gibi duyurudur!

 Turçef Federasyonunda katılmlarda bulunduğu yeni Adli Bilirkişi Çevirmenlik yasası Meclise geldi!

 Bilindiği gibi yeni Adli çevirmenlik yasasının çalışma ve komisyonlarına 1 yıldır Adalet Bakanlığı tarafından davet edilen Turçef Federasyon 20-23.Ocak.2016 tarihinde kanun önerileri komisyonunda çevirmenlik mesleğinin standart, sorun ve çözümlerini sözlü ve yazılı olarak anlatmıştır.Toplantıya TURÇEF-Federasyon Başkanı, Avukat Çevirmen ve Hukuk Kurulu Başkanı ve Adli bilirkişi çevirmen kurulumuzun başkanı katılmışlar ve resimde görüldüğü gibi Hukuk Profesörü dostumuz Sn.Ali Kemal Yıldız'dan da görüş ve destek almışlardır. Ayrıca diğer bilirkişilik gibi çevirmenlerin rapor hazırlamadığını,sadece "bir kaynak dilden diğer bir hedef dile çevirim aktarımı"yaptıklarını ve bu bağlamda farklılık gösterdiğini kayıt altına aldırmıştır.4.3.2016 tarihde ise yasa meclise gönderilmiş olup önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır.Herkese hayırlı olsun.TURÇEF-Yönetim Kurulu