http://i.hizliresim.com/djoQmn.png

Ad Soyad : Yuliya ATAN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/028
Dili : Rusça-Ukraynaca-İngilizce
 

http://i.hizliresim.com/djnV0Q.png

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ad Soyad : Seda Çalışkan
Çevirmen Sicil No : 
TR/06-113-042/014/217
Dili : İngilizce-Rusça

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/OZ9jJA.jpg

Ad Soyad : ANNA ÖZEN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/028
Dili : Rusça-Ukraynaca
 

http://i.hizliresim.com/Jd7mGJ.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/66kdp0.jpg

Ad Soyad : BAHADDİN YAZİCİ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/002
Dili : Rusça-İngilizce-Kazakça
 

http://i.hizliresim.com/DolVRv.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/22dMyO.jpg

Ad Soyad : Natalya MUSİYENKO
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/012/022
Dili : Rusça,Ukraynaca
 

http://i.hizliresim.com/1yNvo5.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/RknJDZ.jpg

Ad Soyad : Günel TÜRKER AĞAYEVA
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/004/033
Dili : İNGİLİZCE- RUSÇA - AZERİCE
 

http://i.hizliresim.com/ljO7yl.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad Soyad : Elena KARABULUT
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/089
Dili : Rusça - Romence
 

http://i.hizliresim.com/9XBD59.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/Ry59kj.jpg

Ad Soyad : İryna CİNOĞLU
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/080
Dili : Rusça - Belarusça
 

http://i.hizliresim.com/Ry5OVG.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/rLb8g1.jpg

Ad Soyad : Zalina GÜÇLÜ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/061
Dili : Rusça
 

http://i.hizliresim.com/270Jyd.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/rLb8mV.jpg

Ad Soyad : Sakhinur DAĞDURAN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/052
Dili : Rusça - Kazakça
 

http://i.hizliresim.com/nPqJg1.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/vzBR0A.jpg

Ad Soyad : Halil İbrahim ŞANLI
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/017
Dili : Rusça - İngilizce
 

http://i.hizliresim.com/4mJGk0.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/MYoPDM.jpg

Ad Soyad : Ferudun YILMAZ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/010/011
Dili : Rusça - Bulgarca
 

http://i.hizliresim.com/59L4vd.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/QXv4Nv.png

Ad Soyad : Aslı İba DURAN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/010/008
Dili : Rusça - İngilizce
 

http://i.hizliresim.com/XW9ygD.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/Ry3Aa1.jpg

Ad Soyad : Yelena ALTUN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/003
Dili : Rusça - İngilizce - Almanca
 

http://i.hizliresim.com/nPrd3a.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/8n1OrA.jpg

Ad Soyad : Yavuz ALTUN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/001
Dili : İngilizce-Rusça
 

http://i.hizliresim.com/LP3M5b.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/krA4oy.png

Ad Soyad : Angelina KARAKOÇ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/005
Dili : Rusça-Azerice
 

http://i.hizliresim.com/Gnvr2v.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Ad Soyad : Emilia ABLIAZIMOVA (AYIK)
                                     Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/029
                                     Dili : Rusça
                                    

http://i.hizliresim.com/jzvmGD.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/YPvGNl.png

Ad Soyad : Ioulia ÖZGELEN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/018
Dili : Rusça/İngilizce/Bulgarca/Slav Dilleri
 

http://i.hizliresim.com/9XVBo9.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://i.hizliresim.com/7mgq0m.png

Ad Soyad : Giuli KERİMLİ
Çevirmen Sicil No : TURÇEF/06-113-042/ISÇD/003/004
Dili : Gürcüce - Rusça
 

http://i.hizliresim.com/4mrPBQ.png

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/MYJPX6.jpg

Ad Soyad : Mehmet Ali BEYAZ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/090
Dili : Almanca-İngilizce-Arapça Fransızca-Rusça

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/aqZMB7.jpg

Ad Soyad : Gülara TÜRKSOYU
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/049
Dili : Azerice - Rusça - Almanca
 

http://i.hizliresim.com/djV72Z.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/oQM8r2.jpg

Ad Soyad : Hülya GÜÇLÜ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/078
Dili : Romence - Rusça
 

http://i.hizliresim.com/6RzykN.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://i.hizliresim.com/M6oYX1.jpg

Ad Soyad : Mzia REVAZISHVILI
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/004/014
Dili : Rusça

http://i.hizliresim.com/j5Vvbm.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/q4W0EB.jpg

Ad Soyad : Esma ACAR
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/011/
Dili : Rusça-İngilizce
 

http://i.hizliresim.com/j5B3XJ.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/395y39.jpg

Ad Soyad : Leyla KURT
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/006/019
Dili : Rusça-Ukraynaca-İngilizce

http://i.hizliresim.com/pgEzan.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/M6QNV2.jpg

Ad Soyad : Tamila YEGİN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/012/020
Dili : Azerice,Rusça
 

http://i.hizliresim.com/4g0rnq.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/AAVo2r.jpg

Ad Soyad : Fatih ÜNAL
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/012/023
Dili : Rusça
 

http://i.hizliresim.com/l7EjXB.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/0qN6ZB.jpg

Ad Soyad : Şebnem ÇAR
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/004/024
Dili : Azerice-Rusça-Almanca-İngilizce-Lehçe

http://i.hizliresim.com/ZDQogz.png

 

http://i.hizliresim.com/kBNZqD.jpg

Ad Soyad : Hakan SAYGINER
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/104
Dili : İngilizce, Rusça
 

http://i.hizliresim.com/nM8YvV.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/RJAd1j.jpg

Ad Soyad : Muslima BIÇAKÇI
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/006/002
Dili : İngilizce-Almanca-Rusça-Kazakça

http://i.hizliresim.com/ZDYkRo.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/m6VLRY.png

Ad Soyad : Sevinç KERİMLİ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/139
Dili : Azerice, Rusça
 

http://i.hizliresim.com/Xkn457.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/PkRMG6.png

Ad Soyad : Ravilya HASANOVA
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/130
Dili : Rusça
 

http://i.hizliresim.com/NAyEGQ.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/ongavm.jpg

Ad Soyad : Kenan ORUÇ
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/012/017
Dili : Kırgızca,Rusça

 

http://i.hizliresim.com/1jy3zj.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad Soyad :Ayzada KALDIBAEVA
Çevirmen Sicil No : 
TR/06-113-042/014/147
Dili : Rusça-Kırgızca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/krA4oy.png

Ad Soyad : Ulviyye SÜLEYMANOVA
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/123
Dili : Rusça-Azerice
 

http://i.hizliresim.com/Gnvr2v.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/djoQmn.png

Ad Soyad : Deniz Anastasia KESKİN
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/001/004
Dili : İngilizce-Rusça
 

http://i.hizliresim.com/djnV0Q.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad Soyad : Lyazzat Salimova
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/003/024
Dili : Kazakça-Rusça-İngilizce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://i.hizliresim.com/Od9Wb5.jpg

Ad Soyad : Mustafa Kemal TOPÇU
Çevirmen Sicil No : TR/06-113-042/014/141
Dili : İngilizce-Hollandaca-Fransızca-Rusça
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------