TURÇEF-YEMİNLİ ÇEVİRMENLİK FEDERASYONUNUN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI BAZI ÇALIŞMALAR

 Ülkemizdeki çeviri hizmetleri sektöründe görülen çok sayıda hizmet ve kalite sorunları nedeniyle genel mağduriyetlerin yaşandığını TURÇEF olarak tespit etmiş ve bu konuda girişimler başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede TURÇEF olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı dâhil olmak üzere tüm Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmuştur.

2015 yılında T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Federasyonumuzun katkılarıyla Türkiye’de Çevirmenlik Mesleği Raporunu hazırlamıştır. Bu Rapor şimdiye kadar hazırlanmış olan en kapsamlı Çevirmenlik Meslek Raporu niteliğindedir. 

TURÇEF olarak 23/06/2015 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Çalışanlarına yapmış olduğumuz ziyarette ki karşılıklı görüş alışverişi sonrasında TURÇEF işbirliği ile hem yabancıların hem de ülke menfaatine yapılacak olan projeler başlatılmıştır.

TURÇEF olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ile yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimlerinde satış ve alımlarda gereken Tercüman ihtiyacının niteliği ve temininde sıkıntılar yaşanmaması için çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde yapılan noter tasdiki istenmeyecek çevirilerin güvenilirliğini ve niteliğini arttırmak amacıyla hem yabancıların hem de ülkemizin menfaatine olacak bir şekilde yasal bir alt zemine oturtulması adına TURÇEF üyesi olan çevirmen ve çeviri bürolarının bulunduğu veri tabanı altyapısının ÇSGB veri tabanı alt yapısı ile entegrasyonu çalışmaları sürdürülmektedir.

Ayrıca TURÇEF; Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde kurulan Çeviri Eşgüdüm Daire Başkanlığı ile birçok kez görüş alışverişinde bulunulmuş ve bunların neticesinde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen başta Çeviri Platformu olmak üzere Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve Türkiye’nin yeni Avrupa Birliği stratejisi gibi birçok toplantıda katkı sağlamıştır.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık olağan toplantılarının onuncusu olan 2015 G-20 Antalya Zirvesi nde Suriye İç SavaşıAvrupa mülteci krizi ve Irak ve Şam İslam Devleti (IŞID) ile mücadele konuları da dahil edilmiştir. Federasyonumuz olarak bu konularda Proje kapsamında hem lider eşlerinin çevirmenliği hem de Zirveye Güvenlik konusunda çevirmenlikte katkıda bulunmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen 2012 - 2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Normları olan Türk Standartları Enstitüsünün de verdiği TS EN-15038 ‘e göre Ulusal Çevirmen Meslek Standardının hazırlanması ve bu Standardın Belgelendirilmesi Eğitimlerine TURÇEF olarak davet edilerek tüm çalışmalara katılmış ve Çevirmenlik sektöründeki Ulusal Yeterlilik Geliştirme Programı kapsamında Toplum Çevirmenliği (Adli Tercüman Bilirkişiliği, Noter Tercümanlığı, Polis, Mülteci, Afet, Spor, Sağlık) alt başlığında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile TURÇEF Federasyonumuz çevirmenlere standart kapsamında belgelendirme ve sertifikasyon yapmak için oluşan komisyonda MYK tarafından seçilerek görevlendirilmiştir.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamak üzere kurulan TOBB Sektör Meclisine TURÇEF olarak 2014 yılında başvuruda bulunmuş olup gerekli çalışmalar yürütülmektedir.