FEDERASYONUMUZUN ÇALIŞMALARI

TURÇEF-YEMİNLİ ÇEVİRMENLİK FEDERASYONUNUN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI BAZI ÇALIŞMALAR  Ülkemizdeki çeviri hizmetleri sektöründe görülen çok sayıda hizmet ve kalite sorunları nedeniyle genel mağduriyetlerin yaşandığını TURÇEF olarak tespit etmiş ve bu konuda girişimler başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede TURÇEF olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı dâhil olmak üzere tüm Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile görüş alışverişinde...


TURÇEF-Üyesi Çevirmen ve Çeviri Bürolarımızın dikkatine!

TURÇEF-Üyesi Çevirmen ve Çeviri Bürolarımızın dikkatine!  RESMİ KURUMLARDAN DOĞRUDAN TEMİN-3 TEKLİF GİBİ EN UCUZA İHALE YOLUYLA ALINAN YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRMENLİĞİ İÇİN TURÇEF'İN KAMU İHALE KURUMU-KİK'E VERDİĞİ RESMİ YAZILI ÖNERİSİDİR!ÇEVİRİ BÜROLARIMIZ LÜTFEN İYİ OKUYALIM!  Bildiğiniz gibi ben çevirmenim veya çeviri bürosuyum diyen herkes malesef bugüne kadar başta Bakanlıklar olmak üzere,tüm kurum kuruluş,valilikler,Ticaret odaları, Emniyet ve Belediyelerden 4734 sayılı kamu ihale yasası...


Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toplantı

TURÇEF-Federasyon Yönetim Kurulu 23.Haziran.2015 de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Tapu ve Kadastro Genel"Müdürlüğü ile Tapudaki Çevirmenlik ile ilgili çok önemli bir toplantı yapmıştır.Toplantı çok olumlu geçmiştir.Bu toplantıda Yabancıların Türkiye sathında Tapu Dairelerinde tapu alırken Çevirmen hizmetinin düzenlenmesi ve Federasyon üyesi çevirmenlerin ve TURÇEF-Yetki Belgesine sahip olanların ilgili Tapu dairelerinde çeviri yapmaları konusu önerilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır,Ü...