ADLİ BİLİRKİŞİLİK

  ADLİ BİLİRKİŞİLİK 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Bilirkişilik yönetmeliği 3 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede ya...