DÜNYADA, ÇEVİRİ BÜROLARINDA KISMİ SÜRELİ ÇEVİRİ YAPAN ÇEVİRMENLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ OLARAK GÖRÜLEN VE TÜRKİYEDE DE UYGULANMAYA BAŞLANAN ,4857 sayılı kanunun 14. Maddesinin başlığı ile ona bağlı 2.nci maddesindeki Esnek Çalışma faaliyeti kapsamında “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamından iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve üretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler işverenin(Tercüme Bürosu) işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Çağrıya göre yani talep üzerine esnek çalışan Çevirmenlik gibi faaliyetlere uygun ve Turçef-Federasyon olarak yasamızda da bulunan,yani bazı kişilerin Çevirmenlik Sektörümüzde sizi yanlış bildirimlerle ve sanki tüm çevirmenler tam gün mesaili çalışıyormuş gibi oda grupları kurup bilmeden TAM GÜN ÇALIŞAN esnaf yapacak,Esnaf olarak Bağ-Kur lu yapacak,kamuda,evlerinde,okulda,başka işyerlerinde ve nadir dillerde çalışan çevirmenleri ve özellikle işaret dili çevirmenlerini mağdur edecek ve mesleğini elllerinden alacak,esnaf vergi mükellefi olmayı zorlayacak,tam gün mesaili gibi esnaf odasına bağlı düşünce ve girişimlerin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.Dünyadaki örneklerinde de olduğu gibi esnaf niteliği olmadan ,meslek odası dışındaki bizim çevirmenler gibi esnek ve uzaktan çalışanlar için "Esnek çalışma faaliyeti"nihayet yeni yasa tasarısı içinde TBMM ye verilmiş olup inşallah Türkiyede de hem çeviri bürolarında kısmi süreli çalışan hem de dışardan çeviri yapan çevirmenler için uygulanmaya başlayacaktır.Çalışma Bakanlığı gibi tüm Bakanlıklarla görüşmelerimizde bildirdiğimiz üzere Çeviri bürosunda çalışan çevirmenlerin çoğunluğunun çalışma koşullarının tam gün olmadığı niceliği konusundaki çabalarımız sonuç vermiştir.  TURÇEF