ADLİ BİLİRKİŞİLİK

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Bilirkişilik yönetmeliği 3 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tüm ilgili sektörler ile yaptığı toplantılar neticesinde Temel ve Alt Uzmanlık alanlarını belirlemiştir.

Çevirmenlik sektörü içinde toplantılara TURÇEF-Yeminli Çevirmenlik Federasyonu Yönetim ve Hukuk Kurulumuzla katılım sağlanmış ve Çevirmenlik Alt Uzmanlık alanlarına ayrılıp aranan nitelikler belirlenmiştir.  

ADLİ BİLİRKİŞİLİK İÇİN TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VE

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişi Daire Başkanlığı ile TURÇEF olarak Ocak 2020 tarihinde görüşülmüş olup Temel Bilirkişilik Eğitimi müfredatının rapor hazırlamaya yönelik olduğu ifade edilmiştir.

Elektrik Mühendisleri Odası ile yaptığımız protokol neticesinde Çevirmenler, 4 gün zorunlu olan Temel Bilirkişilik Eğitiminin ilk 3 günlük kısmını Adalet Bakanlığının Bilirkişilik onayladığı yetkili kurum ve hukukçulardan alıp son 1 günlük eğitimini ise yine Turçef eğitmenleri tarafından verilmekteydi.