TURÇEF 2017 ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ BÜROSU BELGELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

ÇEVİRMEN BELGELERİ TURÇEF-Federasyon kendi adına tescil edilmiş hak ve kazanımlar ile 2017 yılından itibaren 2022 yılana kadar geçerli olan hologramlı,karekodlu,Türkçe ve İngilizce hazırlanmış "Yeminli Çevirmen Yeterlilik"belgelerini tanzim etmeye başlamış olup bunun yanısıra yine tüzük ve mevzuatlara uygun olarak Yeminli Çevirmenlerimize; *TURÇEF-Yeminli Çevirmen Beyan ve Taahhütlü Yemin Belgesi(Yeminli çevirmenin kendi yazılı çevirisini onaylama hakkı için), *TURÇEF EN ISO 17100-2015 ...


Türkiye'de 1972 yılında kanunla kurulmuş

Türkiye'de 1972 yılında kanunla kurulmuş olanTNB-Türkiye Noterler Birliği ile Tercümanların en büyük ve ülkede 15 bölge ile 52 il'de binlerce nitelikli Çevirmen üyeleri örgütlenmiş en kapsamlı tek meslek çatı örgütü TURÇEF-Çevirmenler Federasyonu olarak bir ilk gerçekleştirilmiş ve "Türkiyede Noter Yeminli Çevirmenleri"ile ilgili çok önemli bir toplantı yapılmıştır.  TURÇEF-FEDERASYON, TNB-Türkiye Noterler birliği ile beraber 14.10.2015 tarihinde Ankara da Noterler birliği binasında Türkiye d...


TC BAŞBAKANLIK, Ağustos-2015 de,Türkiyenin

TC BAŞBAKANLIK, Ağustos-2015 de,Türkiyenin dernek ve  temsilcilikleri ile büyük ve en geniş kapsamlı Çevirmenlik Çatı örgütü olan TURÇEF-Federasyonun katkıları ile "Türkiyede Çevirmenlik Raporunu"yayınlamıştır.Böylece yıllardır dile getirilen mesleğimizdeki olması gerekenler Başbakanlık eliyle yol gösterici öneriler olarak tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara önerilmiştir.Hayırlı olsun! http://dosya.web.tr/N8P2mN


TÜRKİYE Çeviri sektörü tarihinde bir ilk olarak ;

TÜRKİYE Çeviri sektörü tarihinde bir ilk olarak ;  Türkiye Noterler Birliği ile Turçef-Federasyon 23.06.2015 tarihinde Çevirmenleri ve Çeviri Bürolarını temsilen ilk olarak gerçekleşen bir Ön görüşme yapmış ve Türkiyedeki Noterlerdeki Çevirmenlerin standardizasyonu ve yeni düzenlenmesi konusunda önümüzdeki en kısa zamanda birlikte olunarak artık tüm Türkiyedeki Noterliklerde "Noterlerdeki Çevirmenlik konusunun iyileştirilip standarta sahip olması"yönünde işbirliği yapılması görüşünde karar kı...


23.Haziran.2015 de Ankarada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

TURÇEF-Federasyon Yönetim Kurulu 23.Haziran.2015 de Ankarada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Tapu ve Kadastro Genel"Müdürlüğü ile Tapudaki Çevirmenlik ile ilgili çok önemli bir toplantı yapmıştır.Toplantı çok olumlu geçmiştir.Bu toplantıda Yabancıların Türkiye sathında Tapu Dairelerinde tapu alırken Çevirmen hizmetinin düzenlenmesi ve Federasyon üyesi çevirmenlerin ve TURÇEF-Yetki Belgesine sahip olanların ilgili Tapu dairelerinde çeviri yapmaları konusu önerilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır,Üy...


TURÇEF-Federasyon Yönetimi ve Hukuk Kurulu

TURÇEF-Federasyon Yönetimi ve Hukuk Kurulu 23.Haziran.2015 tarihinde Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı ile toplantı yapmıştır.TURÇEF olarak Federasyon üyesi çevirmen ve çeviri bürolarının yabancı karne ve transkriplerin noter onaysız kabulü için öneri toplantısı sonrasında.Türkiyede İnşallah yakında bu öneri uygulanmak için komisyon görüşündedir.


TURÇEF-Federasyon yönetim kurulu

TURÇEF-Federasyon yönetim kurulu ve hukuk kurulu başkanı AB-Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Dairesi Başkanlığında Bakanlığıın AB Müktesabatı çerçevesinde yapılacak toplu çeviriler için Çeviri işi yapan Bürolar için Çeviri ihale teknik şartname için görüşme sonrasında.22.Haziran.2015


TURÇEF-Federasyon AB-Müktesabatı

TURÇEF-Federasyon AB-Müktesabatı doğrultusunda 22-23 Haziran Tarihinde Ankarada yapılan Adalet Bakanlığı ile AB arasındaki "Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesinde" çalışmalarına Çeviri sektörünü temsilen katılmıştır.Türkiyedeki "Adliyelerdeki Bilirkişi Çevirmenlik"konusunda uygulamaları anlatarak sorunları ve yeni düzenlemeleri dile getirmiş ve olumlu çalışmalar ile gelecek yıllarda Bilirkişi Çevirmenlikte düzenlemelere katkı sağlamıştır.Adli bilirkişi çevirmenlere müjdeler ols...


How many languages are there in the world?

That number is constantly in flux, because we're learning more about the world's languages every day. And beyond that, the languages themselves are in flux. They’re living and dynamic, spoken by communities whose lives are shaped by our rapidly changing world. This is a fragile time: Roughly a third of languages are now endangered, often with less than 1,000 speakers remaining. Meanwhile, just 23 languages account for more than half the world’s population.