Türkiyenin resmi makamlarca çevirmen

Türkiyenin resmi makamlarca çevirmen ve çeviri bürosu üyelerinin sertifikasyon yeterlilik belgelerinin akredite olduğu tek ve en katılımlı çatı Çevirmenlik Meslek örgütü TURÇEF-Türkiye/ Çevirmenlik Federasyonu olarak"Türkiye ve Dünyadaki tüm çevirmenlerin 30.Eylül Dünya Çevirmenlik Gününü" kutlarız!  TURÇEF-Federasyon Yönetim Kurulu


Türkiye Çevirmenlik Sektörü ve Üyelerimize müjdeliyoruz!

Türkiye Çevirmenlik Sektörü ve Üyelerimize müjdeliyoruz! İŞTE TURÇEF "TÜRKİYE ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU" Kanun Teklifi  Dışişleri Bakanımız Sn.Mevlüt ÇAVUŞOĞLU'nun Çevirmenlik sektörünün yasaya kavuşmasının bilinciyle verdiği içten desteği ile nihayet yakın zamanda günümüz koşullarına uygun ve en yeni çıkan mevzuat ve kanunlara göre güncellenecektir.  TURÇEF -Türkiye Federasyon


TERCÜME BÜROLARINDA KISMİ SÜRELİ

  TERCÜME BÜROLARINDA KISMİ SÜRELİ-ÇALIŞAN VE ÇEVİRİ YAPAN ÇEVİRMEN MESLEKTAŞLARIMIZA İLGİLENDİREN HABER! TURÇEF-FEDERASYON YILLARCA ÇEVİRMENLİK MESLEĞİNİN "ESNEK BİR FAALİYET" OLARAK UZAKTAN ÇALIŞMAYA UYGUN OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ! DÜNYADAN ÖRNEKLERİNİ ANLATTI!VE....NİHAYET!  Çağrıya göre yani talep üzerine esnek çalışan Çevirmenlik gibi faaliyetlere uygun ve Turçef-Federasyon olarak yasamızda da bulunan,yani bazı kişilerin Çevirmenlik Sektörümüzde sizi yanlış bildirimlerle ve sanki tüm çevirm...


TURÇEF-Federasyon üyesi çevirmenlere müjde gibi duyurudur!

TURÇEF-Federasyon üyesi çevirmenlere müjde gibi duyurudur!  Turçef Federasyonunda katılmlarda bulunduğu yeni Adli Bilirkişi Çevirmenlik yasası Meclise geldi!  Bilindiği gibi yeni Adli çevirmenlik yasasının çalışma ve komisyonlarına 1 yıldır Adalet Bakanlığı tarafından davet edilen Turçef Federasyon 20-23.Ocak.2016 tarihinde kanun önerileri komisyonunda çevirmenlik mesleğinin standart, sorun ve çözümlerini sözlü ve yazılı olarak anlatmıştır.Toplantıya TURÇEF-Federasyon Başkanı, Avukat Ç...


TURÇEF-ÜYESİ Çevirmen ve Çeviri Bürolarının dikkatine!

TURÇEF-ÜYESİ Çevirmen ve Çeviri Bürolarının dikkatine!  LÜTFEN,YENİ NOTERLİK YASASININ UYGULAMALARINI İÇEREN HEM YAZIYI HEM DE EK'DEKİ YAZILARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!  Federasyonumuza dün ve bugün Türkiye sathında Türkiyenin çeşitli kentlerindeki bazı Noterliklerin keyfi olarak çevir ücretini çevirmen ve çevirmenlerimize ödemedikleri ve gayrıyasal olarak el koydukları bildirimleri gelmektedir.  Değerli Turçef-Üyesi Meslektaşlarımız!   Sizlere aşağıda belirttiğimiz gibi son 6 ayd...


TURÇEF_Federasyon üyesi Çevirmen ve Çeviri Bürolarına!

TURÇEF_Federasyon üyesi Çevirmen ve Çeviri Bürolarına!  2016 yılında oluşan krizler nedeniyle bazı sektörler gibi Çevirmenlik Sektörü de zarara uğramış olup Çevirmen ve Çeviri bürolarımız maddi sıkıntı içindedirler.Sektör üyelerimize Vergi,stopaj,Sgk gibi ötelenme isteklerimizle birlikte sektörümüzün üye çevirmen ve çeviri büroları için uygun teşvik kredisi talep yazımız ek'de gördüğünüz gibi hükümete verilmiştir.Turçef üyesi belgeli ve sertifikasyonlu Çevirmenlerimiz bireysel olarak çeviri b...


TURÇEF-Federasyon 1.Mart.2016 dan itibaren yürürlüğe girecek

TURÇEF-Federasyon 1.Mart.2016 dan itibaren yürürlüğe girecek yeni "Noterler yasası ve yönetmeliğinin Tercümanlarla ilgili" bölümünün detayları ve Türkiyede yeni uygulanacak Tercümanlık normunun görüşmelerinde Türkiyenin en üst Çevirmenlik meslek örgütü olarak son görüş toplantısında yerini alarak Çevirmenlik sektörünün sorunlarını,çözümünü ve sertifikasyonu ile önerilerini resmi olarak sunmuştur ve toplantılar bitmiştir.


Türkiye'de 1972 yılında kanunla kurulmuş

Türkiye'de 1972 yılında kanunla kurulmuş olanTNB-Türkiye Noterler Birliği ile Tercümanların en büyük ve ülkede 15 bölge ile 52 il'de binlerce nitelikli Çevirmen üyeleri örgütlenmiş en kapsamlı tek meslek çatı örgütü TURÇEF-Çevirmenler Federasyonu olarak bir ilk gerçekleştirilmiş ve "Türkiyede Noter Yeminli Çevirmenleri"ile ilgili çok önemli bir toplantı yapılmıştır.  TURÇEF-FEDERASYON, TNB-Türkiye Noterler birliği ile beraber 14.10.2015 tarihinde Ankara da Noterler birliği binasında Türkiye d...


TC BAŞBAKANLIK, Ağustos-2015 de,Türkiyenin

TC BAŞBAKANLIK, Ağustos-2015 de,Türkiyenin dernek ve  temsilcilikleri ile büyük ve en geniş kapsamlı Çevirmenlik Çatı örgütü olan TURÇEF-Federasyonun katkıları ile "Türkiyede Çevirmenlik Raporunu"yayınlamıştır.Böylece yıllardır dile getirilen mesleğimizdeki olması gerekenler Başbakanlık eliyle yol gösterici öneriler olarak tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara önerilmiştir.Hayırlı olsun! http://dosya.web.tr/N8P2mN


TÜRKİYE Çeviri sektörü tarihinde bir ilk olarak ;

TÜRKİYE Çeviri sektörü tarihinde bir ilk olarak ;  Türkiye Noterler Birliği ile Turçef-Federasyon 23.06.2015 tarihinde Çevirmenleri ve Çeviri Bürolarını temsilen ilk olarak gerçekleşen bir Ön görüşme yapmış ve Türkiyedeki Noterlerdeki Çevirmenlerin standardizasyonu ve yeni düzenlenmesi konusunda önümüzdeki en kısa zamanda birlikte olunarak artık tüm Türkiyedeki Noterliklerde "Noterlerdeki Çevirmenlik konusunun iyileştirilip standarta sahip olması"yönünde işbirliği yapılması görüşünde karar kı...


23.Haziran.2015 de Ankarada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

TURÇEF-Federasyon Yönetim Kurulu 23.Haziran.2015 de Ankarada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Tapu ve Kadastro Genel"Müdürlüğü ile Tapudaki Çevirmenlik ile ilgili çok önemli bir toplantı yapmıştır.Toplantı çok olumlu geçmiştir.Bu toplantıda Yabancıların Türkiye sathında Tapu Dairelerinde tapu alırken Çevirmen hizmetinin düzenlenmesi ve Federasyon üyesi çevirmenlerin ve TURÇEF-Yetki Belgesine sahip olanların ilgili Tapu dairelerinde çeviri yapmaları konusu önerilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır,Üy...