6754 sayılı "Bilirkişilik"kanununun AB-uyumlu yeni yönetmeliği Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Kanun toplantılarında Bilirkişi Çevirmenlik sektörümüz en üst meslek örgütümüz olan TURÇEF Federasyon tarafından temsil edilmiş ve çevirmenlikle ilgili gerekli düzenleme önerilerimiz sunulmuştur.Adli bilirkişi Çevirmenlerimize hayırlı olsun!
TURÇEF-Yeminli Çevirmenlik Federasyonu

https://www.muhasebeweb.com/6008486_Bilirkisilik-Yonetmeligi-Resmi-Gazetede.html