• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  Federasyonumuzun Ankara Genel Merkezinde
 • Slide
 • Slide

ÇEVFOR

YEMİNLİ ÇEVİRMENLİKTE

UYGULAMALI FORMASYON E-SERTİFİKA PROGRAMI

 

ÇEVFOR- YEMİNLİ ÇEVİRMENLİKTE UYGULAMALI FORMASYON E-SERTİFİKA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE TURÇEF – YEMİNLİ ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2019 YILINDA BAŞLAYAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI NORMLARI İÇEREN BU EĞİTİM PROGRAMININ İLKİ 25 MART 2019 TARİHİNDE BAŞLAMIŞ OLUP UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR. 22 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GÖZETİMLİ SINAVA YAPILMIŞ VE BAŞARILI OLAN ÇEVİRMENLER SERTİFİKALARINI ALMIŞLARDIR. 


* ÇEVFOR Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon E-Sertifika Programı nedir: Dünyada ve ülkemizde yazılı ve sözlü çevirmenliklerin pratikte ve değişik ortamlarda uygulamalarının öğrenilmesi ancak , uzun süren bir piyasa tecrübesi ile gerçekleşmektedir.  Bu durum, dünyadaki tüm ülkeler için aynıdır. Bu formasyon açığının çevirmenlere ulusal ve uluslar arası platformlarda zaman kaybettirdiği ve hatta eksik ve hatalı uygulamalara neden olduğu görülmektedir. Bu sebeple, TURÇEF Federasyon ile ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Akademisyeneri, bir yıllık çalışma ile çevirmenlik mesleğinin yazılı ve sözlü çevirmenlik versiyonları dahil, adli, akademik, deşifre, tıbbi, noter yazılı çevirmenliği, teknik, kitap ve edebi çevirmenlikler başta olmak üzere, her alanda uzmanlık isteyen yazılı çevirmenliklerin ve ardıl, adli bilirkişi çevirmenlik, spor, sağlık çevirmenlikleri, bilateral konferans çevirmenliği, refakat ve fısıltı çevirmenliği ile simultane çevirmenlik başta olmak üzere, tüm sözlü çevirmenlik versiyonlarında formatif uygulama eğitimi başlatılmasını gerektiren tüm ulusal ve uluslar arası normlara sahip yazı, pratik uygulama, study keys ve uluslar arası kurallara uygun olarak tespit ve derlemelerle başarılı bir çevirmenlik öğrenim portföyü hazırlamışlardır.  Bu çevirmenlik uygulamalarını dünyanın en büyük açık ve uzaktan eğitim veren üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesi Turçef Federasyon ile protokol imzalayarak yürürlüğe sokmuştur. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ile TURÇEF akademisyen çevirmenlerinin hazırladıkları çevirmenlikte e-sertifika programı, gözetimli bir sınav sonucu başarılı olan çevirmenlere e-sertifika vererek onları dünya çevirmenlik sektörüne kazandırmaktadır.  

* Yeminli Çevirmenlikte uygulamalı formasyon e-sertifika programına kimler katılabilir:

 ÇEVFOR BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

1-   Türkiye’de “ Yaygın olan  Dillerde “ İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Arapça gibi yabancı dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, Uygulamalı çevirmenlik,dil edebiyat, dil ve kültür, dilbilim,yabancı dil öğretmenliği bölümlerinin dört ve iki yıllık Yüksekokul veya Üniversitelerinden   mezun olanlar, halen okuyanlar, herhangi  bir nedenle  eğitimini terk edip tasdikname ile ayrılmış olanlar,

2-   Türkiye’de yabancı dilde eğitim verip eğitim tedrisatı tamamen yabancı dilde  olan Yabancı Özel  Okulların ve Azınlık Okullarının  orta öğretimlerinden  mezun olanlar,

3-   Türkiye’de ya Üniversite ile  Yüksekokulların Turizm  Rehberliği bölümlerinden mezun olanlar diplomaları  ile ya da  yine bu meslekte Turizm Bakanlığının Turist Rehberliği sınavını geçerek aldıkları Turist Rehberi kokartları ile birlikte  YDS / Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 65 puan aldıklarının  belgesini ibraz edebilenler,

Yukarıdaki dil bölümleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 6 yani ileri seviye sahibi kullanıcılar için C1 ve C2 kriterlerine sahip sayıldıklarından,

4-   Yurt dışında ise aynı şekilde mütercim tercümanlık, dil edebiyat, dil kültür, dil bilim, yabancı dil öğretmenliği ve herhangi bir branşta o dilin konuşulduğu ülkedeki üniversite ve Yüksekokul  hazırlık sınıfını bitirmiş, iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitelerden lisans ve ön lisans mezunu olanlar, halen okuyanlar veya herhangi bir nedenle yüksek eğitimini tasdikname ile bırakıp ülkesine dönmüş olup bunu bir belge veya tasdikname ile ibraz edenler,

5-   Yurtdışında “ Yaygın olmayan Dillerde “ yani yukarıda yaygın dillerin haricindeki dünya dillerinde ise Orta Öğretim görüp okulunu bitirip diploma sahibi olanlar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 5 yani orta seviye sahibi kullanıcılar için B2 seviyesinde görülüp belge  sahibi olanlar,

6-   Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş olan kişiler ise yukarıda sayılan Belgelerin yanı sıra Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) alanından C1 veya C2 seviyesinde belgelerini almış olanlar ile meslek federasyonuna önceden üye olmuş ve bağlı oldukları üye meslek kuruluşlarından hem ana dilinde hem de hedef dilde karşılıklı faal tercümanlık deneyimlerii olduğunu Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesi ibraz edenler bu uzaktan görsel eğitimli ve gözetimli sınav özellikli ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon E-Sertifika Programına başvurabilirler.

* ÇEVFOR sınavında başarılı olup sertifika alanlar; ÇEVFOR sınavından başarılı olan çevirmenlerin Turçef Federasyona üye olmak istemeleri durumunda, kendi bölgelerine yakın Federasyon üyesi derneklerimize başvurabilirler. Üye derneklerimizin aşağıdaki linklerine tıklayarak bilgilerine ulaşıp seçim yaparak istediğiniz dernekle irtibat kurabilirler. 

  

https://www.turcef.net/uye-dernekler

 

* ÇEVFOR Yeminli Çevirmenlik Uygulamalı Formasyon E-Sertifika Programına 2019 güz dönemine yeni katılım ne zaman olacak:

ÇEVFOR- YEMİNLİ ÇEVİRMENLİKTE UYGULAMALI FORMASYON E-SERTİFİKA PROGRAMININ İKİNCİSİ EYLÜL 2019 PLANLANMAKTADIR. BU PROGRAMA KATILMAK İSTEYENLER NET KAYIT TARİHİNİ VE UZAKTAN EĞİTİM VERECEK KURUMUN BİLGİLERİNİ SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİRLER. ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN AŞAĞIDAKİ ÇEVFOR LİNKİNİ TIKLAYARAK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK YENİ PROGRAMA KAYIT YAPTIRABİLİRLER. 

 

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/124/cevfor-yeminli-cevirmenlikte-uygulamali-formasyon

 

 Türkiye'de Bir İlk!

Serbest - Freelence Çevirmen  Ve Çeviri Bürosu

ÇEVİRMENLİK MESLEKİ  SORUMLULUK SİGORTASI

 

   

 

TURÇEF FEDERASYONUN Uygulamalı Eğitim Videoları 

Kaynak: İnterofis Tercümanlık Merkezi-Antalya

        

 
 
             

TÜRKİYE'DE ÇEVİRMENLİK

 
 
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Adil-i Katip olarak bilinen noterler, 18.1.1972 yılında, 1512 sayılı kanun ile çağdaş noterlik yasası ile bugünkü unvanlarına kavuşmuşlardır. Bu yıllarda çevirmenlik hizmeti veren kişi ve kuruluşların çok az ve sınırlı sayıda olduğundan bu stratejik meslek, maalesef aynı yasa yasayla noterliklerin alelade bir personeli olarak tanımlanmış ve nitelenmiştir. Böylece noterler ve noter katipleri, kişilere niteliklerine bakmaksızın yemin zaptı düzenleyerek keyfiyet yaratmışlardır.Çevirmenlik sektörü, Türkiye devletinin ve vatandaşlarının menfaati düşünülmeden bir belirsizlik içine çekilmiştir. Bu yıllarda noter hakimiyetindeki sözlü, ardıl ve yazılı çevirilerde ve uluslar arası toplantılardaki yanlış ve yetersiz simültane çevirilerde, eksiklik ve hatalar ortaya çıkmış ve skandallar ile artık devletin müdahale ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, AB üyeliği ve görüşmeleri gündemde olan ülkemizde, AB müktesebatlarının çevirileri de büyük önem arz etmiştir. DEVAMINI OKU...

Yeminli Çeviri Büroları İçin Acil Bilgi ve Belgeler

Haberler & Duyurular

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Sayılarla bizi tanıyın

0
0
0