• Slide
  "Dünya Çevirmenlik Günü" kutlandı.
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

 

ÇEVFOR e-Sertifika Programı, Yükseköğretimde verilen dil eğitimi ve dil bilimi kuralları değil, sözkonusu okullarda verilmeyen ve kişinin toplum yaşamında karşılaşacağı mesleki ve sektörel uygulamalarının sorunları ve çözümlerini içermektedir. Mütercim tercümanlık dahil, dil ile ilgili okullarda eğitim görenler dil bilmeleri yanı sıra uygulamalardaki hakimiyet eksiklikleri durumunda, tercüman sayılmamaktadırlar. Burada, dil altyapısına sahip bahsedilen kişilerin dili nasıl kullanacakları, hangi ticari ve sosyal haklara sahip olabilecekleri, toplumun tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarında yazılı ve sözlü tercümanlığı ne şekilde, nasıl yapabilip mesleki olarak kazançlarını hangi ticari yasalara göre vergilendirecekleri vb. tüm gerekli sektörel çözümler çevirmenlere açıklanmaktadır. Ayrıca yeminli çeviri belgelerinin hazırlanması, hukukta çeviri dosyalarının uluslararası normlarda hazırlanış şekilleri, kabul ve teslim kuralları ile ardıl ve simültane çeviride bilinmesi gereken kurallar ve meslek faaliyetinin özellikleri öğretilmekte ve kişilere yazılı ve sözlü çeviri fiyatlandırmasından, uluslararası normlara göre çeviri bürosu ve müşteri ile yapacakları ve ileride sorun yaşamayacakları sözleşme örneklerine değin çevirmenlik pratik uygulamaları açıklanmaktadır.
E-sertifika program eğitimi dili TÜRKÇE'dir.Anadolu Üniversitesi ile Turçef Yeminli Çevirmenlik Federasyonu arasında 12 Ekim 2018 tarihinde anlaşma sağlanarak ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon Eğitimi Sınav ve Belgelendirme protokolü imzalanmıştır. Buna göre çevirmenlik mesleğinin yazılı ve sözlü çevirmenlik versiyonları dahil, adli, akademik, deşifre, tıbbi, noter yazılı çevirmenliği, teknik, kitap ve edebi çevirmenlikler başta olmak üzere, her alanda uzmanlık isteyen yazılı çevirmenliklerin ve ardıl, adli bilirkişi çevirmenlik, spor, sağlık çevirmenlikleri, bilateral konferans çevirmenliği, refakat ve fısıltı çevirmenliği ile simultane çevirmenlik başta olmak üzere, tüm sözlü çevirmenlik versiyonlarında formatif uygulama eğitimi hazırlanmıştır. 

ÇEVFOR BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

Türkiye’de “ Yaygın olan Dillerde “ İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Arapça gibi yabancı dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, Uygulamalı çevirmenlik, dil edebiyat, dil ve kültür, dilbilim, yabancı dil öğretmenliği bölümlerinin dört ve iki yıllık Yüksekokul veya Üniversitelerinden mezun olanlar, halen okuyanlar, herhangi bir nedenle eğitimini terk edip tasdikname ile ayrılmış olanlar,

* Türkiye’de yabancı dilde eğitim verip eğitim tedrisatı tamamen yabancı dilde olan Yabancı Özel Okulların ve Azınlık Okullarının orta öğretimlerinden mezun olanlar,

* Türkiye’de ya Üniversite ile Yüksekokulların Turizm Rehberliği bölümlerinden mezun olanlar diplomaları ile ya da yine bu meslekte Turizm Bakanlığının Turist Rehberliği sınavını geçerek aldıkları Turist Rehberi kokartları ile birlikte YDS / Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 65 puan aldıklarının belgesini ibraz edebilenler,

Yukarıdaki dil bölümleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 6 yani ileri seviye sahibi kullanıcılar için C1 ve C2 kriterlerine sahip sayıldıklarından,

* Yurt dışında ise aynı şekilde mütercim tercümanlık, dil edebiyat, dil kültür, dil bilim, yabancı dil öğretmenliği ve herhangi bir branşta o dilin konuşulduğu ülkedeki üniversite ve Yüksekokul hazırlık sınıfını bitirmiş, iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitelerden lisans ve ön lisans mezunu olanlar, halen okuyanlar veya herhangi bir nedenle yüksek eğitimini tasdikname ile bırakıp ülkesine dönmüş olup bunu bir belge veya tasdikname ile ibraz edenler,

* Yurtdışında “ Yaygın olmayan Dillerde “ yani yukarıda yaygın dillerin haricindeki dünya dillerinde ise Orta Öğretim görüp okulunu bitirip diploma sahibi olanlar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 5 yani orta seviye sahibi kullanıcılar için B2 seviyesinde görülüp belge sahibi olanlar,

* TC vatandaşı olmayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmemektedir. Sonradan Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş olup TC vatandaşlığını almış olan kişiler ise yukarıda sayılan Belgelerin yanı sıra Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) alanından C1 veya C2 seviyesinde belgeleri ile ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon E-Sertifika Programına başvurabilirler.

* İşaret dili çevirmenliği için: Üniversitelerde ve Üniversite dışında Ortaöğretim kurumları, Halk Eğitim ile Özel eğitim kurumlarından en az lise mezunu olarak (İşaret dili öğretici ve tercümanlık Eğitimi)  kurumlardan İşaret dili öğretici ve İşaret dili tercümanlığı konusunda eğitimi almış ve bunu da belgelemiş olanlar(Sadece İşaret dili temel eğitimi kursu alanlar yetersiz görülmekte olup başvuru için en az toplamda 320 saat İşaret dili öğretici ve tercümanlık eğitimi aldığına başarılı olduğu belgesine sahip olanlar) başvurabilirler.

ÇEVFOR e-Sertifika Programına sadece bu şartlardaki dil eğitimi altyapısı olanlar kabul edileceklerdir. Başvuru yapan adayların diplomaları incelenerek programa kayıt kabulü yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen şartlardan herhangi birini sağlamayan adayların başvurusu iptal edilecektir.

BU PROGRAMA SADECE TC. VATANDAŞLARI İLE MAVİ KART SAHİPLERİ KATILABİLMEKTEDİR.

 

2020 Yeni Dönem ÇEVFOR - Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon Eğitimi Sertifika Programı e-Sertifika Programlarına kayıt başvuru tarihleri daha sonra açıklanacaktır.  Kayıt başvurusu yapabilmeleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait .jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri de dahil olmak üzere bütün bilgilendirmeler e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için posta hesabının aktif olmasına ve posta kutusunun dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Uyarı: Başvuru sırasında cep telefonu numaranızı mutlaka yazınız. Derslerin başlangıcı, sınav giriş belgelerinin yayınlanması, sınav sonuçlarının açıklanması gibi işlemler sms ile bilgilendirilecektir. Cep telefonu bilgisi vermeyen adaylara bilgilendirme yapılamayacaktır.

Öğrenciler bir sertifika döneminde sadece bir e-Sertifika programına kayıt yaptırılabilirler. Sertifika programı süresince kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar. 

Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne eposta ile göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılarımıza sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.

 

2022 Yeni dönem İnternet Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.

 

2. Adım: Sertifika ücretinin ödenmesi

 

Kredi Kartı İle Ödeme Yapmak

 

Uyarı: Başvurusu onaylanan adaylara e-posta gönderilecektir. Başvurunuz onaylandıktan sonra ödeme yapabilirsiniz. Lütfen başvurunuzun onaylandığına dair gönderilen e-postayı almadan ödeme yapmayınız.

e-Sertifika Programlarına katılım ücretini kredi kartı ile ya da banka kartı ile ödemek isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra Aday Bilgilerim sayfasında yer alan Kredi Kartı ile Ödeme Yap düğmesine tıklamalıdır. e-Sertifika Programları Kredi Kartı İle Ödeme Sistemi'nde, başvuru yapan aday ve kredi kartı bilgileri bölümleri dikkatle doldurulmalıdır. Adaylar formda istenen bilgileri girdikten ve kontrol ettikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak işlemi onaylayacaklardır.

 

 

e-sertifika program eğitimi dili TÜRKÇE'dir. Ancak yabancı dil eğitimi alıp kriterdeki koşullara sahip olanlar başvurabilirler.

2022 Bahar Dönemi başvuru işlemleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu bağlantıdan

2022 Yeni dönem İnternet Kayıt Kılavuzu  

başvurunuzu yapabilirsiniz. 

"Yeminli Çevirmen Yeterlilik   Belgesi" ve "Faaliyet Belgesi " TURÇEF tarafından , ÇEVFOR' dan başarılı olan TURÇEF üye derneklerinin üyesi olanlara verilmektedir.

TÜRKİYE'DE ÇEVİRMENLİK

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Adil-i Katip olarak bilinen noterler, 18.1.1972 yılında, 1512 sayılı kanun ile çağdaş noterlik yasası ile bugünkü unvanlarına kavuşmuşlardır. Bu yıllarda çevirmenlik hizmeti veren kişi ve kuruluşların çok az ve sınırlı sayıda olduğundan bu stratejik meslek, maalesef aynı yasa yasayla noterliklerin alelade bir personeli olarak tanımlanmış ve nitelenmiştir. Böylece noterler ve noter katipleri, kişilere niteliklerine bakmaksızın yemin zaptı düzenleyerek keyfiyet yaratmışlardır.Çevirmenlik sektörü, Türkiye devletinin ve vatandaşlarının menfaati düşünülmeden bir belirsizlik içine çekilmiştir. Bu yıllarda noter hakimiyetindeki sözlü, ardıl ve yazılı çevirilerde ve uluslar arası toplantılardaki yanlış ve yetersiz simültane çevirilerde, eksiklik ve hatalar ortaya çıkmış ve skandallar ile artık devletin müdahale ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, AB üyeliği ve görüşmeleri gündemde olan ülkemizde, AB müktesebatlarının çevirileri de büyük önem arz etmiştir. DEVAMINI OKU...

 

Yeminli Çeviri Büroları İçin Acil Bilgi ve Belgeler

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Sayılarla bizi tanıyın

0
0
0